Tvary dvěřních štítků,které vyrábím.Pod štítkem
je uvedena cena + za každé písmeno 1,50Kč